gizlənpaç

gizlənpaç
is. Bir iştirakçının müxtəlif yerlərdə gizlənmiş qalan iştirakçıları axtarıb tapmasından ibarət uşaq oyunu. Gah gizlənpaç oynayır; Gah qaçhaqaç oynayır. R. R.. Meşə içindəki talada hər gün; Gizlənpaç oynardım yoldaşlarımla. B. V.. <Çiyələk Gülöyşəyə:> Oğlumgil hələ gizlənpaç oynayırlar. B. Bayramov.
◊ Gizlənpaç oynamaq məc. – açıqaçığına deyil, əsil fikrini gizlədərək hərəkət etmək. Qumru bu ağır fəlakət vaxtında <Qədirlə> gizlənpaç oynayırmış kimi gah görünür, gah batırdı. M. C.. Sirlərlə doludur bu böyük aləm; Gizlənpaç oynayır sənlə elə bil. H. Arif. Gizlənpaç oyunu məc. – hiylə, fənd, fırıldaq. <Nərminə:> Gizlənpaç oyunu nəyə lazımdır? B. Bayramov.

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • gizlənqaç — bax gizlənpaç …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • cincilimparç — (Şuşa) gizlənpaç …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • mərmərik — is. bot. Yabanı gilənar. <Məhərrəm əmi:> Qoşuldu bəzi avaralara, gah Cövüzlükdə gizlənpaç oynadı, gah Mırığın güneylərindən mərmərik dərməyə getdi. Ə. Vəl …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”